lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Personalavdelningen

Personalavdelningen vid LTHs kansli stödjer LTHs institutioner och LTHs ledning i HR-frågor. Avdelningen samverkar med Lunds universitets gemensamma HR-funktioner och övriga fakulteter i syfte att genomföra en enhetlig och LU-gemensam strategi inom HR-området. Avdelningens anställda erbjuder sakkunskap och expertis inom ett brett register av HR-relaterade frågor som:

 • Arbetsrätt
 • Personalrekrytering
 • Förhandling
 • Kompetensutveckling
 • Jämställdhets-, mångfalds- och diskrimineringsfrågor
 • Lön och revision
 • Arbetsmiljö
 • Introduktion
 • Rehabilitering
 • Omställning
 • Karriärplanering
 • Befordringar och docenter
 • Organisations- och ledarskapsfrågor

Personalavdelningen verkar också för att utveckla och anpassa rutiner och processer inom HR-området med målsättningen att främja rättssäkerhet och effektivitet. Välkomna att kontakta oss, vi är placerade centralt på LTHs campus i Kårhuset.

 

 

Veronica Gummesson
Tel: 046 - 222 93 76
Mobil: 076 - 133 33 63
E-post: Veronica.Gummesson@kansli.lth.se

Personalchef
Ansvarar för övergripande personalfrågor vid LTH
Ingår i LTHs ledningsgrupp

Jeffrey Armstrong
Tel: 046 - 222 71 03
Mobil: 070 - 222 10 79
E-post: Jeffrey.Armstrong@kansli.lth.se
HR-stöd för institutionerna Datavetenskap, Maskinteknologi, Matematikcentrum och Teknik och samhälle.
Specialistområde: Jämställdhet, likabehandling och mångfaldsfrågor (JäLM)

Katarina Celander-Öhrström
Tel: 046 - 222 17 78
Mobil: 072-225 71 88
E-post: Katarina.Celander-Ohrstrom@kansli.lth.se
Samordnare för karriärnämnd: befordran av professor och universitetslektor samt docenter
HR-stöd för rekryteringsnämnd: rekrytering av professor och universitetslektor

Linda Clarin
Tel: 046 - 222 71 88
E-post: Linda.Clarin@kansli.lth.se
HR-stöd för Fysiska institutionen och Kemiska institutionen

Maria Coutouvalis
Tel: 046 - 222 80 53
E-post: Maria.Coutouvalis@kansli.lth.se

Kristina Fors
Tel: 046 - 222 71 01
E-post: Kristina.Fors@kansli.lth.se
HR-stöd för LTHs kansli, LTH gemensamt samt institutionerna Bygg- och miljöteknologi, Designvetenskaper och Teknisk ekonomi & logistik
Specialistområde: Rehabiliteringsfrågor och introduktion nyanställda

Christine Holander
Tel: 046 - 222 81 35
Mobil: 0704-37 70 90
E-post: Christine.Holander@kansli.lth.se
HR-stöd för rekryteringsnämnd: rekrytering av professor och universitetslektor
Specialistområde: Lönesättning och revision samt utveckling av rekryteringssystemet

Anna Knoblock
Tel: 046 - 222 17 79
Mobil: 070 - 869 55 65
E-post: Anna.Knoblock@kansli.lth.se
HR-stöd för institutionerna Elektro- och informationsteknik, Energivetenskaper, Kemiteknik och Livsmedelsteknik
Specialistområde: stipendier/internationella frågor och introduktion nyanställda

Jessica Knutsmark 
Tel: 046 - 222 06 10
E-post: Jessica.Knutsmark@kansli.lth.se

Pia Larsson
Tel: 046 - 222 38 37
Mobil: 072-225 61 88
E-post: Pia.Larsson@kansli.lth.se
HR-stöd för institutionerna Arkitektur och byggd miljö, Byggvetenskaper, Biomedicinsk teknik och Trafikflyghögskolan
HR-stöd för rekryteringsnämnd: rekrytering av professor och universitetslektor
Specialistområde: Rekryteringsprocessen

Camilla Nilsson (tjänstledig)
Tel: 046 - 222 48 22
Mobil: 072 - 544 42 15
E-post: Camilla.Nilsson@kansli.lth.se
Fakultets- och personaladministration
HR-stöd vid förnyad anställning av doktorander
Signerings- och rapporteringsansvarig i Prisma
Specialistområde: introduktion nyanställda och utveckling av Lucat

Åsa Quensel Ahnfelt
Tel: 046 - 222 05 36
Mobil: 073 - 084 20 35
E-post: asa.ahnfelt@kansli.lth.se
Samordnare för rekryteringsnämnd: rekrytering av professor och universitetslektor
HR-stöd för karriärnämnd: befordran av professor och universitetslektor samt docenter

 

 

Besöksadress

LTHs Kansli
Kårhuset, John Ericssons väg 3
Box 118
221 00 Lund
Hämtställe 55 (internt LU/LTH)